IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Basic English V, 120 x 160 2v1

Soubor naučných tabulí Basic English je určen především pro začátečníky na zvládnutí hodin angličtiny hravým způsobem, ale i na zopakování učiva a jeho procvičování. Doplňuje a ilustruje výklad učitele, přičemž usnadňuje zvládnutí učiva.

[více]

Cena bez DPH:2 426,09 CZK

DPH:363,91 CZK

Cena s DPH:2 790,00 CZK

Soubor naučných tabulí Basic English je určen především pro začátečníky na zvládnutí hodin angličtiny hravým způsobem, ale i na zopakování učiva a jeho procvičování. Doplňuje a ilustruje výklad učitele, přičemž usnadňuje zvládnutí učiva. V. díl rozšiřuje učivo o budoucích časech, jejich vzájemné srovnání a vysvětlení použití způsobů vyjadřování budoucnosti. Obsah je zaměřen i na učivo z tvarosloví, a to na příslovce času a neurčité zájmena some-, any-, no-, a every-. Učivo je vhodně doplněno o větné příklady, krátké úlohy na procvičování a samozřejmě o zábavné ilustrace.

Webdesign by abcdesign