IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Český jazyk pro 3. roč. ZŠ

Výukový program je určen hlavně žákům 3. ročníku ZŠ. Je však vhodný i k opakování pro žáky 4. ročníku ZŠ.[více]

Cena bez DPH:1 570,25 CZK

DPH:329,75 CZK

Cena s DPH:1 900,00 CZK

5 tematických celků:

 • Abeceda
 • Hlásky
 • Slabiky
 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy

 

Program je zpracován s důrazem na přehlednost, rozvoj slovní zásoby, mezipředmětové vztahy, vhodnost příkladů, grafické ztvárnění a hravost, informace rozšiřující základní znalosti.

4 způsoby využití:

 • Výuka
  120 výukových stránek, logicky uspořádané učivo, srozumitelně vysvětlené a doplněné vhodnými příklady
 • Testy
  každý tematický celek uzavírá test s 10 dynamicky se měnícími zadáními
 • Cvičení
  90 cvičení na důkladné procvičování učiva, vícenásobné opakování s množstvím nových zadání i pro mimořádně nadané žáky
 • Pracovní listy
  85 pracovních listů ve formátu PDF je určeno pro tisk

 

Licence SV - síťová verze, 1 aktivace na školním serveru, dodání 1 kusu instalačního CD
Licence IA10 - aktivační verze do 10 počítačů, dodání 1 kusu instalačního CD
Licence SIA3 - aktivační verze do 3 počítačů + jedno licence (bez instalace), dodání 2 kusů CD v jednom DVD boxu
ŠML - školní multilicenceWebdesign by abcdesign