IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 
 

Český jazyk pro 3. ročník ZŠ - sada plakátů (18 ks)

18 kusů  A3 (30 x 42 cm) + kolíčky (20 ks) s provázkem 

[více]

Cena bez DPH:2 426,09 CZK

DPH:363,91 CZK

Cena s DPH:2 790,00 CZK

 • 18 kusů  A3 (30 x 42 cm), oboustranná laminace
 • součástí jsou kolíčky (20 ks) s provázkem 

 

Obsah:

 • Dělení slov na slabiky
 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy
 • Podstatná jména
 • Přídavná jména
 • Zájmena
 • Číslovky
 • Slovesa
 • Příslovce
 • Předložky
 • Spojky
 • Částice
 • Citoslovce

 

Letošní vydavatelská novinka je v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, předmět Český jazyk určena pro první stupeň základního vzdělávání a plynule navazuje na sadu výukových
plakátů Český jazyk pro 2. ročník ZŠ.

Didaktická pomůcka pomáhá žákům snadněji si osvojit způsob dělení slov na slabiky, psaní i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech a v základním tvaru rozlišit všechny ohebné a neohebné slovní druhy.

Rozhodnutí je na Vás, jestli vystavíte tabulky postupně podle probíraného učiva, anebo všechny naráz, ve třídě, nebo na školní chodbě. Jejich vhodným umístěním podpoříte podnětné a tvůrčí školní prostředí a přirozeným způsobem vytvoříte zájem o poznání a učení.

související produkty:

Webdesign by abcdesign