IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 
 

Mimořádné události I., 100x140 cm, 2v1,(+20 A4)

2001-10

Oboustranná nástěnná tabule je vvhodná k začlenění do školního vzdělávacího programu ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví, který sa prolína celým vzdělávacím procesem na základních školách.

[více]

Cena bez DPH:2 140,50 CZK

DPH:449,50 CZK

Cena s DPH:2 590,00 CZK

Pomůcka přestavuje úvod do tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Nabádá žáky k tomu, aby nepodceňovali mimořádné události a možnosti jejich vzniku. Jejím cílem je vést žáky k tomu, aby pochopili závažnost mimořádné události a jaké riziko představuje pro život, zdraví a majetek lidí, a pro životní prostředí. 

První strana tabule se soustřeďuje na objasnění samotného pojmu mimořádná událost, charakterizuje její jednotlivé typy a přináší i konkrétní příklady. Upozorňuje na to, že mimořádná událost může mít i lokální charakter a může k ní dojít i za běžné činnosti obyvatelstva. 

Druhá strana tabule má pracovní charakter a slouží k procvičování vědomostí žáků. Přináší řadu ilustrací a vede žáky k tomu, aby dokázali rozpoznat, kdy jde o běžné riziko a kdy už o mimořádnou událost. 

Webdesign by abcdesign