IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 
 

Dějiny ČR (1945–1967), 160 x 120 cm, 2v1

Naučná tabule PŘEHLED ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN 1945–1967, je v rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost určena pro druhý stupeň základního vzdělávání a střední školy.

[více]

Doporučený produkt

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Novinka, naučná tabule PŘEHLED ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN 1945–1967, je v rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost určena pro druhý stupeň základního vzdělávání a střední školy.

Prostřednictvím dobových kolorovaných fotografií, textů, map a přehledně zpracovaných informací přirozeným způsobem probouzí v žácích kladný vztah k jejich zemi, rozvíjí jejich národní cítění a zájem o poznání historie vlastního národa.

Oboustranná přehledná tabule zachycuje v chronologické následnosti a ve vzájemných souvislostech důležité události dějin Československa od konce 2. světové války až po rok 1968. Časové přímky, mapy ČR a mapy znázorňující politický vývoj v Evropě po 2. světové válce jsou doplněny portréty prezidentů, osobnostmi tehdejšího politického života a zajímavostmi, které žákům na příkladech zpřítomňují atmosféru doby, jako Čihošťský zázrak, proces s Miladou Horákovou či tajnosti okolo měnové reformy v roce 1953.

Přední strana přináší nejdůležitější informace z období let 1945–1948, které mapují obnovu Československa a jeho politický vývoj až po únorový převrat v roce 1948.

Zadní strana popisuje období po únorovém převratu, přes vývoj v 50. a 60. letech až po rok 1968. Množství informací doplňují přehledné mapy – Evropa v období studené války, administrativní mapa ČR a mapa s umístěním pracovních táborů a politických věznic na území ČR.

související produkty:

Webdesign by abcdesign