IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

Dějiny Evropy (1789 - 1871), 160 x 120 cm 2v1 (+15 A3)

Didaktická pomůcka zachycuje historický vývoj a širší vztahy v chronologické následnosti formou dějepisných map, časové přímky a názorného obrazového materiálu.

[více]

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Didaktická pomůcka zachycuje historický vývoj a širší vztahy v chronologické následnosti formou dějepisných map, časové přímky a názorného obrazového materiálu. Naučná tabule znázorňuje na dvou stranách dějiny Evropy od Francouzské revoluce a napoleonských válek, přes uspořádání Evropy po Vídeňském kongresu, průmyslovou revoluci, až po průběh a výsledky revoluce v roce 1848. Naučná mapa má pomáhat při dosažení očekávaných výstupů vzdělávacího programu vzdělávací oblasti člověk a společnost. Pomocí získání hlubšího poznání o tomto významném období evropských dějin pomáhá vytvořit v žácích ucelenou představu o vlivu zmíněných dějinných mezníků na vývoj Evropy.

Webdesign by abcdesign