IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

Dějiny Evropy (1918 - 1939), 160 x 120 cm 2v1 (+15 A3)

Didaktická pomůcka zachycuje historický vývoj a širší vztahy v chronologické následnosti formou dějepisných map, časové přímky a názorného obrazového materiálu.

[více]

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Didaktická pomůcka zachycuje historický vývoj a širší vztahy v chronologické následnosti formou dějepisných map, časové přímky a názorného obrazového materiálu. Oboustranná dějepisná naučná tabule znázorňuje na dvou stranách dějiny Evropy od konce 1. světové války a vzniku SSSR, přes zrod fašismu v Itálii, nacistické totality v Německu a Mnichovskou dohodu, až po podvečer 2. světové války. Pomůcka pomáhá žákům dosáhnout očekávané výstupy vzdělávacího programu vzdělávací oblasti člověk a společnost. Pomocí získání hlubšího poznání o tomto významném období evropských dějin pomáhá vytvořit v žácích ucelenou představu o mezinárodní, politické a hospodářské situaci v 20. a 30. letech 20. století, o vlivu totalitních systémů na evropský a světový vývoj a jejich následky na ČSR.

Webdesign by abcdesign