IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

Stěhováni národů / Velká Morava, 160 x 120 cm 2v1 (+15 A3)

Dějepisná mapa, která zachycuje Evropu na přelomu starověku a středověku, v období stěhování národů, umožňuje poznávat dějiny vlastního národa ve vzájemných souvislostech s vývojem v celé Evropě.

[více]

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Dějepisná mapa, která zachycuje Evropu na přelomu starověku a středověku, v období stěhování národů, umožňuje poznávat dějiny vlastního národa ve vzájemných souvislostech s vývojem v celé Evropě. Přední stranu tvoří mapa starověké Římské říše, na níž jsou v časové návaznosti zachyceny historické události od rozdělení Římské říše, přes příchod kočovných národů až po pád Západořímské říše. Zadní strana zobrazuje na dvou mapách počátky organizovanosti Slovanů - Sámovu říši, Velkomoravskou říši a misi Cyrila a Metoděje v evropském kontextu. Časová přímka a obrazový materiál přispívají ke komplexnímu zobrazení daného historického období.

Webdesign by abcdesign