IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Římská říše, 160 x 120 cm 2v1 (+15 A3)

Dějepisná pomůcka zachycuje historický vývoj a širší vztahy v chronologické následnosti formou dějepisných map, časové přímky a názorného obrazového materiálu.

[více]

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Dějepisná pomůcka zachycuje historický vývoj a širší vztahy v chronologické následnosti formou dějepisných map, časové přímky a názorného obrazového materiálu. Naučná mapa má pomoci žákům vytvořit si celistvou představu o historickém přínosu starověkého Říma pro evropskou civilizaci. Dějepisná naučná tabule znázorňuje na dvou stranách dějiny starověkého Říma od etruské kultury, přes dějiny Říma v období království, republiky, principátu a císařství, vznik a šíření křesťanství, až po krizi říše a její rozdělení. Na šesti mapách jsou kromě politického vývoje zakresleny i hospodářství starověkého Říma a plán starověkého města Řím.

Webdesign by abcdesign