IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

1. světová válka / vznik ČSR, 160 x 120 cm 2v1 (+15 A3)

Didaktická pomůcka kontinuálně zobrazuje dějiny od vzniku až po rozdělení Československa, v souvislosti s vývojem v Evropě a ve světě.

[více]

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Didaktická pomůcka kontinuálně zobrazuje dějiny od vzniku až po rozdělení Československa, v souvislosti s vývojem v Evropě a ve světě. Obsah přední strany, zobrazený na mapě Evropy, tvoří období před první světovou válkou, vznik mocenských bloků, ohniska rozporů a především průběh války. Zadní strana obsahově navazuje na I. světovou válku Versailleským mírovým systémem a na dvou mapách, které jsou obsahově propojeny s časovou přímkou, zobrazuje dějiny vzniku Československa v souvislosti s výsledkem války, rozpadem Rakousko-Uherska, domácím a zahraničním odbojem. Ilustrace a informační tabulky doplňují dějepisné mapy o podstatná historická fakta, události a osobnosti.

Webdesign by abcdesign