IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

Dějiny českých zemí (+20 A4), 100 x140, 2v1

Didaktická pomůcka je v rámci vzdělávací oblasti člověk a jeho svět určena pro první stupeň základní vzdělávání a je vhodná prědevším k trvalému vyvěšení.

[více]

Cena bez DPH:2 426,09 CZK

DPH:363,91 CZK

Cena s DPH:2 790,00 CZK

Didaktická pomůcka je v rámci vzdělávací oblasti člověk a jeho svět určena pro první stupeň základní vzdělávání a je vhodná prědevším k trvalému vyvěšení. Oboustranná přehledná tabule zachycuje v chronologické následnosti a ve vzájemných souvislostech důležité události dějin českých zemí od nejstarších stop osídlení až po vstup ČR do Evropské unie. Vzájemně propojené časové přímky a dějepisné mapy znázorňujíci vývoj území v jednotlivých historických obdobích jsou doplněny portréty panovníků a historických osobností. Tabule pomáhá dosáhnout očekávaných výstupů vzdělávacího obsahu a přirozeným způsobem probouzí v žácích kladný vztah k naší zemi, rozvíjí jejich národní cítení a zájem o poznání historie vlastního národa.

Webdesign by abcdesign