IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

 

OBOUSTRANNÁ TEMATICKÁ PODLOŽKA – Domácí zvířata (1 ks)

rozměr 75 x 60 cm

Oboustranná tématická podložka zpracovává téma Domácí zvířata.

 

[více]

Cena bez DPH:520,66 CZK

DPH:109,34 CZK

Cena s DPH:630,00 CZK

Oboustranné tematické podložky jsou vyrobeny z odolného materiálu a vhodné i na zem. Používají se s včelkami Bee-Bot, Blue-Bot, bagrem Constructa-Bot nebo Izy-Bot. Jedenáct zpracovaných témat rozvíjí dětskou fantazii a logiku, napomáhá k orientaci v prostoru a motivuje ke hře.

Jedna strana podložky je zaměřená na zvířecí rodiny (samec, samice, mládě) a jejich obydlí. Doplněné je i o rozlišováaní barev.

Možné aktivity/trasy:

* spojování jednotlivých zvířecích rodin (samec, samice, mládě)

* spojování zvířecích rodin s jejich příbytkem

* spojování  jednotlivých domácích zvířat s jejich příbytkem

* spojování samic

* spojování samců

* spojování mláďat

* spojování zvířecích příbytků

* spojování zvířat podle počtu nohou – 2/4

* trasy zaměřené na rozlišování barev, které jsou cíleně určené:

   příbytky - žlutá, samci – modrá, samice – zelená, mláďata – růžová

 

Druhá strana podložky se zaměřuje na vybraná hospodářská zvířata a na to, jaký úžitek z nich lidé mají.

Možné aktivity/trasy:

* spojování všech hospodářských zvířat (vysvětlit, co je hospodářské zvíře)

* spojování všech obrázků, které hovoří o užitku hospodářských zvířat (vysvětlit, co je užitek)

* spojování vybraného hospodářského zvířete s jeho „užitkem“

* spojování drůbeže (vysvětlit, co je drůbež)

* spojování ptáků (vysvětlit, co je pták)

* najít rybu (vysvětlit, co je ryba)

* najít  bezobratlovce (vysvětlit, co je bezobratlovec)

* spojování potravin

* spojování uvařených/upečených pokrmů

* programovat na základě otázky: Které potraviny, pokrmy máš rád?

 

Webdesign by abcdesign