IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Doprava, I. díl - dopravní značky, 100 x 140 DUO

1910-10

Oboustranná didaktická pomůcka pomáhá dosáhnout očekávané výstupy vzdělávacího programu v oblasti základní pravidla účastníků silničního provozu.

[více]

Cena bez DPH:2 252,17 CZK

DPH:337,83 CZK

Cena s DPH:2 590,00 CZK

Oboustranná didaktická pomůcka pomáhá dosáhnout očekávané výstupy vzdělávacího programu v oblasti základní pravidla účastníků silničního provozu. Žáci se naučí bezpečně chovat v roli chodce a cyklisty. Obsah 1. dílu tvoří přehledně uspořádané důležité dopravní značky pro chodce a cyklisty, které mají žáci umět pojmenovat a charakterizovat. Zadní strana tabule slouží na přezkoušení.

Webdesign by abcdesign