IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 
 

Potravní síť – les, 100 x 140 cm, 2v1

Atraktivní zpracování názorné ukázky potravní sítě v lesním ekosystému.

[více]

Cena bez DPH:2 426,09 CZK

DPH:363,91 CZK

Cena s DPH:2 790,00 CZK

Didaktická pomůcka je vhodná pro začlenění do školního vzdělávacího programu ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda.

Atraktivní zpracování názorné ukázky potravní sítě v lesním ekosystému posilní u žáků pocit zodpovědnosti ve vztahu k živým organismům a jejich prostředí. Pochopí, že živá příroda je hierarchicky uspořádaný a stále se měnící dynamický systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, mají své postavení a význam, působí na sebe a ovlivňují se. Stejně tak si uvědomí, že narušení této rovnováhy může způsobit změny v živočišné říši a následně v životním prostředí, jehož součástí je i člověk.

První strana Společenstvo lesa nabádá žáky k tomu, aby si uvědomili druhovou rozmanitost, složení lesního společenstva a jeho prostorové členění v rámci lesních vrstev. Zároveň slouží k projektovému vyučování, protože žáci můžou sestavovat příklady různých potravních řetězců lesních organismů a klást si otázky Jak? Proč? Co se stane, jestliže? a hledat na ně odpovědi.

Druhá strana naučné tabule Potravní síť popisuje vztahy mezi organismy, které jsou na sobě potravně závislé, a to ve dvou přírodních prostředích – dubovém lese a smrkovém lese. 

související produkty:

Webdesign by abcdesign