IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 
 

Potravní síť – voda, 100x140 cm 2v1

1970-10

Didaktická pomůcka je vhodná pro začlenění do školního vzdělávacího programu ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda.

[více]

Cena bez DPH:2 305,79 CZK

DPH:484,21 CZK

Cena s DPH:2 790,00 CZK

Atraktívní a přehledné zpracování nézorné ukázky potravnívh sítí ve vodním ekosystému posilní u žáků pocit zodpovědnosti ve vztahu k živým organismům a jejich prostředí. Pochopí, že živá příroda je hierarchicky uspořádaný dynamický systém, v němž má každý živý organismus své místo a význam. Stejně si uvědomí, že narušení této křehké rovnováhy může způsobit závažné změny v živočíšné říši a následně v životním prostředí, jehož součastí je i člověk. 

Přední strana naučné tabule přináší ukázky potravních sítí ve vodním ekosystému. Soustřeďuje se na potravové vztahy mezi organismy ve dvou úsecích říčního ekosystému - horských tocích a pomalu tekoucích až stojatých vodách. 

Druhá strana zobrazuje řeku od jejího horního přes střední až po dolní úsek a rozdělení vodního toku od pramene až po ústí na čtyři typy rybích pásem. Nabádá žáky k tomu, aby si uvědomili druhovou rozmanitost organismů a složení vodního spoločenstva obývajíciho jednotlivé říční úseky. 

Tato strana tabule slouží zároveň k projektovémi vyučování - žáci mohou sestavovat příklady několika potravových řetězců vodních organismů.

  • 100 x 140 cm
  • 2 v 1

Webdesign by abcdesign