IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 
 

Potravní síť – louka, pole, 100 x 140 cm 2v1

Oboustranná nástěnná tabule ze souboru „potravní sítě“ je věnována ekosystému – louka a pole.

[více]

Cena bez DPH:2 426,09 CZK

DPH:363,91 CZK

Cena s DPH:2 790,00 CZK

Oboustranná nástěnná tabule ze souboru „potravní sítě“ je věnována ekosystému – louka a pole.

Soubor tří naučných tabulí přináší atraktivní a přehledné zpracování názorných ukázek potravních sítí a vztahy mezi organismy, které jsou na sobě potravně závislé – posilní u žáků pocit zodpovědnosti ve vztahu k živým organismům a jejich prostředí.

Přední strany naučných tabulí zobrazují živou přírodu jako hierarchicky uspořádaný dynamický systém, v němž má každý živý organismus své místo a význam a narušení této křehké rovnováhy může způsobit závažné změny v životním prostředí, jehož součástí je i člověk.

Zadní strany naučných tabulí přehledným způsobem zobrazují jednotlivá společenstva. Nabádají žáky k tomu, aby si uvědomili druhovou rozmanitost organismů a složení každého společenstva. Tabule slouží zároveň k projektovému vyučování – žáci mohou sestavovat příklady několika potravních řetězců organismů obývajících konkrétní společenstvo a současně vedou k správnému užívání biologických pojmů.

Webdesign by abcdesign