IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Jan Amos Komenský, 160 x 120, 2 v 1 (+15 A3)

Náučná tabule Život, dílo a odkaz Jana Amosa Komenského je vhodná pro začlenění do školního vzdělávacího programu ve vzdělávacích oborech český jazyk a literatura,dějepis,výchova k občanství, zeměpis a také výtvarná výchova.

[více]

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Náučná tabule Život, dílo a odkaz Jana Amosa Komenského je vhodná pro začlenění do školního vzdělávacího programu ve vzdělávacích oborech český jazyk a literatura,dějepis,výchova k občanství, zeměpis a také výtvarná výchova. Tím vytváří nezbytnou pomůcku k realizaci nadpředmětového přístupu ve vzdělávaní na 2.stupni ZŠ a víceletých gymnáziích.Zpracovaným obsahem rozsáhla naučná tabule zachycuje život velikána českých dějin v chronologické následnosti a ve vzájemných souvislostech s historickými událostmi na vzájemně propojené časové přímce a dějepisné mapě znázorňujíci období třicetileté války. Dílu Jana Amose Komenského je věnovaná zadní strana naučné tabule. Jsou zde i vybrané myšlenky z díla Komenského k mezilidským vztahům, osobním rozvoji člověka, evropské integraci a neodmyslitelné didaktické rady,které svou nadčasovostí nestrácejí na aktuálnosti.

Webdesign by abcdesign