IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

Dějiny literatury - renesance a humanismus, 160 x 120, 2v1 (+15 A3)

Vytvářený soubor náučných tabulí "DĚJINY LITERATURY" má napomáhat rozvíjet pozitivní vztah k literatuře a k dalším druhů umění založených na uměleckém textu,k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 

[více]

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Vytvářený soubor náučných tabulí "DĚJINY LITERATURY" má napomáhat rozvíjet pozitivní vztah k literatuře a k dalším druhů umění založených na uměleckém textu,k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. Obsah dílčích tabulí tvoří literatura jednotlivých historických období, základní literární směry a jejich významní představitelé v české a světové literatuře. Přehledné členění literatury je doplněno o vhodný obrazový materiál, časovou přímku a historické události, které napomáhají lehčímu pochopení literárních a historických souvislosí. Oboustranné naučné tabule jsou vhodné pro začlenění do školního vzdělávacího programu ve vzdělávacích oborech český jazyk a literatura, dějepis a také výtvarná výchova.

Webdesign by abcdesign