IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Karel Čapek, 160 x 120 (+15 A3) 2v1

Naučná tabule  Karel Čapek je dalším příspěvkem k vytvářenému souboru naučných tabulí nazvanému Dějiny literatury.

[více]

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Zpracovaným obsahem rozsáhlá naučná tabule zachycuje život a dílo velikána české literatury. Vzájemně propojené časové přímky a dějepisné mapy v chronologickém pořadí znázorňují události v meziválečném Československu ve vzájemných souvislostech se spoločenským děním a také s důležitými mezníky v životě Karla Čapka a jeho rodiny.

Rozbor díla Karla Čapka je doplněn názorným obrazovým materiálem, přehledem literárních proudů 20. a 30. let 20. století a uměleckých směru na počátku 20. století.

Webdesign by abcdesign