IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 
 

Matematika pro 2. a 3. ročník ZŠ (22 ks)

Sada obsahuje 22 kusů výukových plakátů (30 x 42 cm)

[více]

Doporučený produkt

Cena bez DPH:2 305,79 CZK

DPH:484,21 CZK

Cena s DPH:2 790,00 CZK

Obsah:

 • Zápisy čísel
 • Znázornění čísel na číselné ose
 • Zaokrouhlování a porovnávání čísel
 • Sčítání a odčítání,
 • Sčítání a odčítání trojciferných čísel,
 • Části celků
 • Římské číslice
 • Násobení,
 • Dělení
 • Dělení se zbytkem
 • Prvočísla,
 • Jednotky hmotnosti
 • Jednotky délky
 • Jednotky času

Naše letošní vydavatelská novinka, sada názorných plakátů, je v rámci vzdělávací oblasti matematika a její aplikace určena pro první stupeň základního vzdělávání a je vhodná především k trvalému vystavení a účelové dekoraci třídy.

Praktická didaktická pomůcka poskytuje množství způsobů pro každodenní využití, má žáky vést k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, k osvojování a užití základních matematických pojmů, vztahů a symboliky, k rozvíjení logického myšlení a paměti. Didaktická pomůcka pomáhá snadněji si osvojit čtení, zápis a znázornění trojciferných čísel, porovnávání čísel do 1 000, sčítaní a odčítání čísel. S jejich pomocí žák snadněji užívá spojů všech násobilek, určuje neúplný podíl a zbytek, provádí kontrolu svého výpočtu, převádí jednotky délky a hmotnosti, čte časové údaje.

Rozhodnutí je naVás, jestli vystavíte tabulky postupně podle probíraného učiva, anebo všechny společně, ve třídě, nebo na školní chodbě. Jejich vhodným umístěním vytvoříte podnětné a tvůrčí školní prostředí a přirozeným způsobem podpoříte zájem o poznání a učení.

 • oboustranná laminace
 • součástí je magnetická páska (5 m)

 

Související produkty:

 

Webdesign by abcdesign