IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

Počítání na číselné ose, 100 x 140 cm 2v1 (+20 A5)

Naučná tabule je určena žákům 1. ročníku ZŠ a pomáhá utvrzovat následující znalosti a dovednosti:

[více]

Cena bez DPH:2 252,17 CZK

DPH:337,83 CZK

Cena s DPH:2 590,00 CZK

Naučná tabule je určena žákům 1. ročníku ZŠ a pomáhá utvrzovat následující znalosti a dovednosti: čtení a zápis čísel 0 až 20, počítání předmětů v daném souboru s využitím názorných obrázků, orientaci na číselné ose, sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes deset pomocí využívání číselné osy. Její snadné a hravé zpracování má v žácích probudit zájem o matematiku.

Webdesign by abcdesign