IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Procenta, 100 x 140 2v1

Naučná tabule navazuje svým provedením na jiné naučné tabule z předmětu matematika. Její obsah představuje přehledný souhrn učiva o procentech.

[více]

Cena bez DPH:2 252,17 CZK

DPH:337,83 CZK

Cena s DPH:2 590,00 CZK

Naučná tabule navazuje svým provedením na jiné naučné tabule z předmětu matematika. Její obsah představuje přehledný souhrn učiva o procentech. Přední stranu tvoří kromě úvodního vysvětlení základních pojmů - procento, základ, procentuální část, počet procent, výpočet 1% - i přehledně ilustrovaná tabulka s řešením slovních úloh na výpočet procent, procentuální části a celku, a to pomocí přechodu přes 1% nebo pomocí přímé úměry a vzorce. Zadní stranu tvoří především grafické vyjádření procent s příklady na výpočet procentuální části a procent. Učivo je vhodně propojeno s příklady z praxe, které umožňují využít mezipředmětové vztahy. Naučná tabule je určena v rámci vzdělávací oblasti matematika a práce s informacemi na 2. stupeň ZŠ. K opakování učiva je vhodná i pro víceletá gymnázia.

Webdesign by abcdesign