IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Geometrie - úhel, 100 x 140 2v1 (+20 A4)

Naučná tabule svým provedením navazuje na jiné naučné tabule z geometrie. Její obsah představuje přehledný souhrn učiva o úhlech.

[více]

Cena bez DPH:2 252,17 CZK

DPH:337,83 CZK

Cena s DPH:2 590,00 CZK

Naučná tabule svým provedením navazuje na jiné naučné tabule z geometrie. Její obsah představuje přehledný souhrn učiva o úhlech. Přední stranu tvoří kromě úvodního vysvětlení základních pojmů - úhel, rameno, vrchol, vnitřní bod úhlu, velikost úhlu, stupeň, minuta, úhloměr - i přehledně ilustrovaná tabulka s tříděním úhlů podle velikosti. Zadní strana obsahuje už náročnější učivo, avšak díky názornému, vhodně a přiměřeně ilustrovaném provedení didaktické pomůcky, se učivo o ose úhlu, vedlejších a vrcholových úhlech, souhlasných a střídavých úhlech stává pro žáky lehčím. Naučná tabule je určena na 2. stupeň ZŠ. K opakování učiva je však vhodná i pro víceletá gymnázia.

Webdesign by abcdesign