IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Jan Amos Komenský

Obsahem výukového programu je digitální verze naučné tabule “Jan Amos Komenský – život, dílo a odkaz”. Na časové přímce zachycuje život velikána českých dějin v chronologické následnosti a ve vzájemných souvislostech s historickými událostmi.

 

 

 

 

[více]

Doporučený produkt

Cena bez DPH:1 322,31 CZK

DPH:277,69 CZK

Cena s DPH:1 600,00 CZK

Obsahem výukového programu je digitální verze naučné tabule “Jan Amos Komenský – život, dílo a odkaz”. Na časové přímce zachycuje život velikána českých dějin v chronologické následnosti a ve vzájemných souvislostech s historickými událostmi. Dějepisné mapy znázorňují období třicetileté války, cesty a místa působení Jana Amose Komenského. Samostatné tematické celky jsou věnovány Jednotě bratrské a současníkům Jana Amose Komenského a jeho dílu, které je rozděleno do čtyř částí: díla filozoficko-náboženská, pedagogická, pansofická a ostatní díla.

Jsou zde i vybrané myšlenky z díla Komenského k mezilidským vztahům, osobnímu rozvoji člověka, evropské integraci a neodmyslitelné didaktické rady, které svou nadčasovostí neztrácejí na aktuálnosti. Tato digitální interaktivní verze umožňuje výuku modernizovat a inovovat.

Program obsahuje:

  • 50 interaktivních výukových stránek s texty
  • 30 dobových kreseb a ilustrací, dějepisné mapy

 

 

 

Webdesign by abcdesign