IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

ČR - ochrana přírody a krajiny, 160x120 cm DUO

ČR - ochrana přírody a krajiny

[více]

Cena bez DPH:2 426,09 CZK

DPH:363,91 CZK

Cena s DPH:2 790,00 CZK

ČR - ochrana přírody a krajiny

Obsah mapy má napomáhat:
- při vnímání života a přírody jako nejvyšších hodnot,
- při budování ekologického vědomí,
- při vedení k odpovědnosti za biosféru a angažování při řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí,
- při komunikaci o problémech životního prostředí a při učení se péče o životní prostředí na místní, regionální, evropské a mezinárodní úrovni,
- při pochopení důležitosti přírody pro život - vyhubením jakékoli rostliny či živočicha vzniká nenahraditelná ztráta.

Didaktická pomůcka je v rámci vzdělávacího předmětu přírodověda a vlastivěda určena pro první stupeň základního vzdělání a v rámci předmětu geografie, biologie a průřezového téma enviromentální výchova je určena i pro druhý stupeň základního vzdělávání a střední školy.

Webdesign by abcdesign