IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

SR - 6 tematických map, 160x120cm 2v1

Didaktická pomůcka je v rámci vzdělávacího oboru geografie určená na druhý stupeň základního vzdělání a střední školy. Obsah má napomáhat dosáhnout očekávané výstupy ŠVP v podobě podrobnějšího poznávání Slovenské republiky.

[více]

Cena bez DPH:2 426,09 CZK

DPH:363,91 CZK

Cena s DPH:2 790,00 CZK

Didaktická pomůcka je v rámci vzdělávacího oboru geografie určená na druhý stupeň základního vzdělání a střední školy. Obsah má napomáhat dosáhnout očekávané výstupy ŠVP v podobě podrobnějšího poznávání Slovenské republiky. Pomocí map žák umí: - charakterizovat zeměpisnou polohu a rozlohu SR v kontextu světa, Evropy a střední Evropy, - orientovat se v přírodních podmínkách SR, popsat povrch a jeho členění, vznik a vývoj reliéfu, určit a vyhledat hlavní horopisné celky, - charakterizovat podnebí, rozmístění vodstva a půd, rostlinstva a živočichů.

Webdesign by abcdesign