IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Základy kartografie, 160x120 cm 2v1

Obsahem naučné tabule je tematický celek vzdělávacího programu pro vzdělávací předmět geografie v 5. ročníku ZŠ s názvem MAPA a GLOBUS.

[více]

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Obsahem naučné tabule je tematický celek vzdělávacího programu pro vzdělávací předmět geografie v 5. ročníku ZŠ s názvem MAPA a GLOBUS. Přední stranu didaktické pomůcky tvoří názorné ukázky zobrazení skutečnosti na mapu, učivo o určování světových stran, o měřítku mapy, znázorňován výškopisu a polohopisu na mapách. Na druhé straně, na mapě Světa, je názorná ukázka pojmů geografická síť, poledníky, rovnoběžky, rovník, obratníky, zemské polokoule, datové hranice...  Na tabuli najdete i informace o Zemi jako o vesmírném tělese, o časových pásmech na Zemi, o převedení zemského povrchu do roviny, o rozdělení map podle měřítka a podle obsahu.

Webdesign by abcdesign