IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

Přírodní složky a oblasti Země, 1.díl, 160x120 cm 2v1

Tematické mapy světa a naučné tabulky s učivem o hydrosféře, pedosféře a krajinné sféře stvoří obsah naučné tabule pro výuku zeměpisu na II. stupni ZŠ.

[více]

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Tematické mapy světa a naučné tabulky s učivem o hydrosféře, pedosféře a krajinné sféře stvoří obsah naučné tabule pro výuku zeměpisu na II. stupni ZŠ. Přední stranu didaktické pomůcky tvoří mapa světa se zakreslením mořských oblastí oceánů, s průtoky největších řek, oceánskými jevy, ale i statistickými informacemi týkajícími se vodního obalu Země - hydrosféry. Součástí je i znázornění koloběhu vody v přírodě. Didaktická pomůcka napomáhá na mapách vyhledat světové oceány, nejvýznamnější světová moře, řeky, jezer... bez odtokové oblasti. Na zadní straně jsou mapy světa s vyznačenými typy půd, krajinné sféry a také informace, které mají usnadnit žákům orientaci v pojmech, jako např. složení půdy, typy a struktura půd, uspořádání rostlinstva v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce, lokalizovat rozsah nejvýznamnějších půdních typů.

Webdesign by abcdesign