IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Svět - typy krajín, biomy, 160x120 cm

Tematická mapa světa a naučné tabulky s učivem o přírodních oblastech Země a biosféře tvoří obsah naučné tabule pro výuku zeměpisu na II. stupni ZŠ.

[více]

Cena bez DPH:2 426,09 CZK

DPH:363,91 CZK

Cena s DPH:2 790,00 CZK

Tematická mapa světa a naučné tabulky s učivem o přírodních oblastech Země a biosféře tvoří obsah naučné tabule pro výuku zeměpisu na II. stupni ZŠ. Didaktická pomůcka napomáhá orientovat se v objektech, jevech, procesech a v rozložení prvků biosféry v geografických šířkových pásmech na Zemi, určit, lokalizovat a charakterizovat tato pásma a s porozuměním používat pojem Biom a ekosystém.

Mapa světa se zakreslenými přírodními oblastmi Země, klimatickými pásy a živočichy typickými pro dané přírodní oblasti. Součástí je i foto galerie charakterizující jednotlivé přírodní oblasti.

Webdesign by abcdesign