IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

My Family, 120 x 160 MONO

Soubor naučných tabulí Konverzace je určen především pro začátečníky na zvládnutí hodin anličtiny hravým způsobem, ale i na zopakování učiva a jeho procvičování. Doplňuje a ilustruje výklad učitele, přičemž usnadňuje zvládnutí učiva.

 

 

 

 

[více]

Cena bez DPH:2 165,22 CZK

DPH:324,78 CZK

Cena s DPH:2 490,00 CZK

Soubor naučných tabulí Konverzace je určen především pro začátečníky na zvládnutí hodin anličtiny hravým způsobem, ale i na zopakování učiva a jeho procvičování. Doplňuje a ilustruje výklad učitele, přičemž usnadňuje zvládnutí učiva. Konverzační naučné tabule mají zábavnou formou rozvíjet řečové dovednosti, zvyšovat úroveň vyjadřování, podporovat aktivitu, představivost a tvůrčí přístup žáků. Podstatnou složku obsahu naučné tabule Moje rodina tvoří poutavé a zároveň zábavné ilustrace, které rozšiřují slovní zásobu přibližně o 100 nových slovíček z konverzačních okruhů příbuzenské vztahy a významné rodinné svátky.

 

 

 

 

Webdesign by abcdesign