IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Das Deutsche Alphabet, 120 x 160 2v1

Vtipně ilustrovaná písmena německé abecedy, jejich výslovnost a přibližně 150 nových slovíček v podobě sdělovacích vět má v žácích hravou formou probudit zájem o cizí jazyk a pomoci jim zvládnout základy čtení a psaní v německém jazyce.

 

 

[více]

Cena bez DPH:2 252,17 CZK

DPH:337,83 CZK

Cena s DPH:2 590,00 CZK

Vtipně ilustrovaná písmena německé abecedy, jejich výslovnost a přibližně 150 nových slovíček v podobě sdělovacích vět má v žácích hravou formou probudit zájem o cizí jazyk a pomoci jim zvládnout základy čtení a psaní v německém jazyce. Zadní strana didaktické pomůcky je zaměřena na nácvik výslovnosti, napomáhá zvládnout vztah mezi zvukovou a písemnou formou, a především doplňuje výklad učitele o rozdílech ve výslovnosti a jiných odlišnostech ve srovnání s mateřským jazykem.

 

 

 

Webdesign by abcdesign