IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Der Sport (Sport v NJ), 120 x 160 DUO

Soubor naučných tabulí Konverzace je určen především pro začátečníky na zvládnutí hodin němčiny hravým způsobem, ale i na zopakování učiva a jeho procvičování.

 

 

 

[více]

Cena bez DPH:2 252,17 CZK

DPH:337,83 CZK

Cena s DPH:2 590,00 CZK

Soubor naučných tabulí Konverzace je určen především pro začátečníky na zvládnutí hodin němčiny hravým způsobem, ale i na zopakování učiva a jeho procvičování. Doplňuje a ilustruje výklad učitele, přičemž usnadňuje zvládnutí učiva. Konverzační naučné tabule mají zábavnou formou rozvíjet řečové dovednosti, zvyšovat úroveň vyjadřování, podporovat aktivitu, představivost a tvůrčí přístup žáků. Podstatnou složku obsahu naučné tabule Sport tvoří poutavé a zároveň zábavné ilustrace, které rozšiřují slovní zásobu přibližně o 100 nových slovíček.

 

 

 

Webdesign by abcdesign