IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

 

Země a její stavba / Pohyb litosférických desek, 160 x 120 cm 2v1

Naučná tabule Země a její stavba / Pohyb litosférických desek, je v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda určena pro předměty Přírodopis
a Zeměpis pro druhý stupeň základního vzdělávání a střední školy. Jejím cílem je přiblížit žákům geologické procesy, které ovlivňovaly a ovlivňují podobu naší planety a umožňují na ní existenci života.

[více]

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Naučná tabule Země a její stavba / Pohyb litosférických desek, je v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda určena pro předměty Přírodopis a Zeměpis pro druhý stupeň základního vzdělávání a střední školy. Jejím cílem je přiblížit žákům geologické procesy, které ovlivňovaly a ovlivňují podobu naší planety a umožňují na ní existenci života.

Jedna strana se zaměřuje na Zemi jako planetární těleso a zasazuje ji do širších vesmírných souvislostí. Určuje její „adresu“ ve vesmíru, pozici v rámci Sluneční soustavy, vzdálenost od Slunce, zařazení z hlediska typu planet, a rovněž i tvar a rozměry. Důraz se však klade na stavbu naší planety. Model Země s jasně vyznačenými částmi od zemské kůry až po zemské jádro doplňují jejich stručné charakteristiky. Část tabule je věnována sférám zemského tělesa, jejich popisu a významu pro existenci života.

Druhá strana tabule sleduje dynamické hledisko složení Země. Definuje pojem litosféra, vysvětluje pohyb litosférických desek a s tím související neustálý proces vzniku a zániku zemské kůry. Straně dominuje jedinečná mapa světa s reliéfem oceánského dna a vyobrazením desek i směru jejich pohybu.

Na mapě je zaznamenáno 9 míst, na nichž dochází k významným střetům nebo vzdalování litosférických desek. Každé z těchto míst je doplněno obrazovým materiálem a stručným
popisem.

  • formát 160x120 cm
  • provedení 2v1

Webdesign by abcdesign