IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 
 

Vnitřní geologické procesy, 120 x 160 cm, 2v1

  • • rozměry: 120 x 160 cm
  • • 2 v 1 – oboustranný produkt, každá
       ze stran zobrazuje samostatné téma
    
  • • pro II. stupeň ZŠ a SŠ

[více]

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Naučné tabule Vnitřní geologické procesy a Země a její stavba / Pohyb litosférických desek
s bohatým obrazovým materiálem přibližují žákům skutečnost, že ve všech částech zemského tělesa – v kůře, plášti i jádru – dochází k neustálým změnám. Poukazují na skutečnost, že zemská hmota je neustále v pohybu a probíhají v ní vnitřní geologické procesy, které se přímo podílejí
na utváření zemského povrchu a ovlivňují tak život na naší planetě.

Jedna strana tabule se soustřeďuje na sopečnou a magmatickou činnost, jeden
z nejvýraznějších vnitřních geologických procesů. Přibližuje rozdíl mezi magmatem a lávou,
na průřezu sopky vymezuje její jednotlivé části a popisuje průvodní jevy vulkanické činnosti. Přináší i přehled typů sopečných erupcí a na mapě světa znázorňuje pacifický kruh ohně.

Druhá strana se zaměřuje na horotvornou činnost a zemětřesení. Přibližuje příčiny vzniku zemětřesení, způsoby určování jejich intenzity, šíření seizmických vln, rozdíl mezi ohniskem
a epicentrem zemětřesení. Popisuje horotvornou činnost, rozlišuje vrásy a zlomy podle jejich vzniku a typických znaků.

Webdesign by abcdesign