IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Česká republika - testy a cvičení

• Urči správnou odpověď
• Umísti správně na mapu
• Přiřaď správnou odpověď[více]

Cena bez DPH:1 322,31 CZK

DPH:277,69 CZK

Cena s DPH:1 600,00 CZK

Software obsahuje 3 okruhy cvičení:
• Urči správnou odpověď
- více než 130 otázek v 5 cvičeních
• Umísti správně na mapu
- 9 cvičení založených na umísťování přes 600 objektů na 5 tematických mapách
- dva typy opakování cvičení
- dvojí kontrola cvičení, s okamžitou a dodatečnou kontrolou
- nastavení počtu objektů na umisťování
• Přiřaď správnou odpověď
- přes 400 úloh založených na spojování souvisejících pojmů
- vytváření správných trojic a dvojic

Pomocí programů "Testy a cvičení" si žáci na praktických příkladech procvičí získané informace. Programy obsahují různé praktické úkoly ve formě doplňování, přesouvání, přiřazování, hry a analýzy správných odpovědí. Součástí jsou i vypracované testy na komplexní zhodnocení úrovně nabytých znalostí.


Licence SV - síťová verze, 1 aktivace na školním serveru, dodání 1 kusu instalačního CD
Licence IA10 - aktivační verze do 10 počítačů, dodání 1 kusu instalačního CD

Webdesign by abcdesign