IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Český jazyk pro 2. ročník ZŠ - sada plakátů (18 ks)

1310-10

Didaktická pomůcka pomáhá snadněji si osvojit rozlišování zvukové a grafické podoby slova, čtení slova po hláskách, odlišovat samohlásky a souhlásky, porovnávat významy slov a rozlišovat druhy vět podle postoje mluvčího.

[více]

Cena bez DPH:2 426,09 CZK

DPH:363,91 CZK

Cena s DPH:2 790,00 CZK

 • jednostranný potisk, oboustranná laminace
 • součástí je magnetická páska (5 m)
 • plakáty B2, A2 mají plastové lišty
 • 15 kusů A3 (30x42 cm)
 • 1 kus A2 (42x60 cm)
 • 2 kusy ve formátu B2 (50x70 cm)

 

Naše letošní vydavatelská novinka, sada názorných plakátů, je v rámci vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace, předmět český jazyk určena pro první stupeň základního vzdělávání a je vhodná především k trvalému vystavení a účelové dekoraci třídy. Praktická didaktická pomůcka poskytuje množství způsobů pro každodenní využití, má žáky motivovat k procvičování učiva, a tak napomáhat utvrzovat znalosti a dovednosti.

Didaktická pomůcka pomáhá snadněji si osvojit rozlišování zvukové a grafické podoby slova, čtení slova po hláskách, odlišovat samohlásky a souhlásky, porovnávat významy slov a rozlišovat druhy vět podle postoje mluvčího. S jejich pomoci žák snadněji odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy.

Rozhodnutí je na Vás, jestli vystavíte tabulky postupně podle probíraného učiva, anebo všechny naráz, ve třídě, nebo na školní chodbě. Jejich vhodným umístěním podpoříte podnětné a tvůrčí školní prostředí a přirozeným způsobem vytvoříte zájem o poznání a učení.

Obsah:

 • abeceda
 • národní jazyk
 • věta
 • věta - slovo,
 • slovo - slabika - hláska
 • slovní význam I
 • slovní význam II
 • slabika
 • hlásky a písmena
 • samohlásky (B2)
 • souhlásky (B2)
 • písmeno ě
 • začátek a konec věty
 • větná melodie
 • druhy vět (A2)
 • větné celky
 • souvětí
 • výslovnost p, t, ť

 

 

Webdesign by abcdesign