IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

 

České dějiny (1867-2004), 160 x 120 cm (+15 A3) 2v1

Cena bez DPH:2 513,04 CZK

DPH:376,96 CZK

Cena s DPH:2 890,00 CZK

Naučná tabule České dějiny připomíná 100. výročí vzniku samostatného československého státu.
V chronologickém sledu zachycuje události od dob rakousko-uherského vyrovnání přes vznik Československé republiky až po vznik samostatné České republiky. Více než 100letý vývoj
přehledně znázorňuje časová přímka, dějepisné mapy a přehledné shrnutí hlavních dějinných událostí.

Na tabuli jsou vyobrazeny podrobné mapy jednotlivých státních útvarů od Rakousko-Uherska, přes Československo, po Českou republiku a spolu s informacemi o historických událostech přehledně znázorňují vývoj za uplynulých 100 let. Poukazují na to, že vznik samostatného Československa byl výsledkem dlouhodobého úsilí českých a slovenských politiků, jakož i krajanů v zahraničí, ne rozhodnutím vítězných velmocí po 1. světové válce. Zachycuje postupné formování vztahů Čechů a Slováků v dobách rakouskouherské monarchie, jejich pozdější vývoj ve společném státě, jakož i příčiny, které vedly nakonec k jeho rozdělení. Kalendárium událostí doplňují krátké charakteristiky jednotlivých období a kresby vybraných československých prezidentů.

Webdesign by abcdesign