IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Zpět

Mechanika tuhého telěsa II.díl, 100 x140 2v1

Oboustranná didaktická pomůcka ze souboru "mechanika tuhého tělesa" I. díl je věnována vysvětlení pojmů mechanika, tuhé těleso, pohyb těles, pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, přímočarý a křivočarý a vysvětlení vztahů mezi rychlostí, dráhou a časem. 

[více]

Cena bez DPH:2 252,17 CZK

DPH:337,83 CZK

Cena s DPH:2 590,00 CZK

Oboustranná didaktická pomůcka ze souboru "mechanika tuhého tělesa" I. díl je věnována vysvětlení pojmů mechanika, tuhé těleso, pohyb těles, pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, přímočarý a křivočarý a vysvětlení vztahů mezi rychlostí, dráhou a časem. Cílem názorného, s praktickým životem spojeného, vhodně a přiměřeně ilustrovaného provedení didaktické pomůcky je, aby se náročné učivo o zákonitostech přírodních procesů stalo pro žáky jednodušší a srozumitelné.

Webdesign by abcdesign