IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 
 

Geometrie - sada plakátů (18 ks)

1516-10

geometrie pro 2. – 4. ročník ZŠ

[více]

Cena bez DPH:2 426,09 CZK

DPH:363,91 CZK

Cena s DPH:2 790,00 CZK

Sada obsahuje:

 • 18 kusů plakátů:
  • 2 kusy B2 (50 x 70 cm)
  • 16 kusů B3 (353 x 500 cm)
 • XXL kolíčky (20 ks)

 

Obsah:

 • Čtyřúhelníky, Mnohoúhelníky
 • Kružnice, kruh
 • Bod, čáry
 • Trojúhelník
 • Čtverec, Obdélník
 • Geometrická tělesa
 • Krychle
 • Kvádr
 • Obsah
 • Obvod
 • Osová souměrnost
 • Polopřímka
 • Přímka, Kolmice
 • Rovnoběžky, Různoběžky
 • Stavby z krychlí
 • Úsečka
 • Sčítání úseček
 • Rovinné útvary

 

oboustranná laminace
plakáty B2 mají plastové lišty

Letošní vydavatelská novinka, sada názorných plakátů, je v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v tematickém celku Geometrie určena pro první stupeň základního vzdělávání a je
vhodná k trvalému vystavení a účelové dekoraci třídy.

Praktická didaktická pomůcka vede žáky k osvojování a užití základních geometrických pojmů a vztahů, k rozvíjení logického myšlení.

Pomůcka pomáhá snadněji si osvojit pochopení podobností a odlišností tvarů, zkoumání tvaru a prostoru, řešení polohových a metrických úloh a problémů, rozeznávání a pojmenovávání základních rovinných útvarů a těles v rovině i prostoru.

Související produkty:Webdesign by abcdesign