IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 

Geometrie II.díl, 100 x 140 2v1 (+20 A4)

Soubor naučných tabulí z předmětu geometrie je určen pro snadnější pochopení učiva v ročnících 1. stupně ZŠ a na opakování učiva. Obsah 2. dílu tvoří učivo:

[více]

Cena bez DPH:2 252,17 CZK

DPH:337,83 CZK

Cena s DPH:2 590,00 CZK

Soubor naučných tabulí z předmětu geometrie je určen pro snadnější pochopení učiva v ročnících 1. stupně ZŠ a na opakování učiva. Obsah 2. dílu tvoří učivo: vzájemná poloha dvou přímek, různoběžky, rovnoběžky, polopřímka a polopřímky opačné, čtverec, obdélník, trojúhelník a výpočet jejich obvodů. Názornost naučných tabulí umožňuje jejich využití při praktických cvičeních, jakými jsou odhadování délky úseček a jejich porovnávání s výsledkem měření, zakreslování geometrických tvarů a výpočet obvodů.

Webdesign by abcdesign