IKT pro školy - Nabídka interaktívních tabulí pro školy

   
 
 

Stavba buňky, 100 x 140 cm DUO

Naučná tabule STAVBA BUŇKY,
je v rámci vzdělávací oblasti Člověk
a příroda určena pro předmět Přírodopis pro druhý stupeň základního vzdělávání. Vede žáky k tomu, aby si postupně osvojovali základní poznatky o stavbě těl rostlin a živočichů. Didaktická pomůcka názorně zobrazuje, že základní strukturou života je buňka.

[více]

Cena bez DPH:2 252,17 CZK

DPH:337,83 CZK

Cena s DPH:2 590,00 CZK

Naučná tabule STAVBA BUŇKY, je v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda určena pro předmět Přírodopis pro druhý stupeň základního vzdělávání. Vede žáky k tomu, aby si postupně osvojovali základní poznatky o stavbě těl rostlin a živočichů. Didaktická pomůcka názorně zobrazuje, že základní strukturou života je buňka.

Přední strana tabule se zaměřuje na základní stavbu buňky. Definuje pojem buňka, charakterizuje jednotlivé buňkové struktury, vysvětluje jejich funkce. Na modelech rostlinné a živočišné buňky ukazuje jejich shodné, ale i odlišné části a rozdílný způsob výživy. Přináší také názorné ukázky mnohobuněčného rostlinného a živočišného organismu, a to počínaje buňkou a konče soustavou orgánů zabezpečujících život organismu. Upozorňuje na rozdíly mezi pletivem a tkanivem.

Zadní strana tabule je určena k procvičování a přezkoušení učiva. Žáci mohou na obrázcích bez popisu určovat jednotlivé části rostlinné a živočišné buňky a pohovořit o jejich funkcích, popsat stavbu těla mnohobuněčné rostliny a mnohobuněčného živočicha.

  • formát 100x140 cm
  • provedení DUOWebdesign by abcdesign